حرف اول

سلام

سلام خدا

از امروز شروع میکنم سط به سطر وخط  به خط جلو میرم

جلوم چیه نمیدونم

میخوام بیام به سمت تو ولی  میتونم یا نه رو نمیدونم

فکر کنم واسه شرو کافی باشه که بگم

صد هزاران دام و دانست ای خدا    ما چو مرغان حریسی بی نوا

گر هزاران دان باشد هر قدم                چون تو با مایی نباشد هیچ غم

/ 0 نظر / 2 بازدید